Comparison of partial discharge behavior at pulse width modulated high voltage stress and power frequent sinusoidal high voltage stress, Elektra 36137

Startdatum 2009-04-14
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-04-14
​Införandet av kraftelektroniska komponenter i kraftsystemet ger upphov till nya typer av påkänningar på isolationen. Det har påvisats att de högfrekventa komponenterna bidrar till förkortad livstid genom partiella urladdningar, mekanismen här är emellertid inte fullt förstådd. Detektering av partiella urladdningar vid kraftelektronisk styrd drift är för närvarande inte möjlig med standardmetoder. En unik teknik för att göra detta möjligt har utvecklats i tidigare Elektra-projekt, detta projekt avser att möjliggöra detektering i normal drift och att då finna skillnader mot normal sinusformad spänning. Viktiga skillnader har observerats som innebär att nedbrytningen kan gå mycket fortare i vissa isolationssystem, medan andra verkar mer okänsliga.
​Energimyndigheten
​ABB, Banverket
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: to 10 apr 2014.