E-Nav - Efficient Electronic Navigation at Sea

Syfte och mål: Vi kommer att utveckla ett ruttplaneringssystem för sjöfart. E-NAV kommer att få data i realtid från meteorologiska data källor, kustövervakning system, andra fartyg samt jordobservationsdata (Copernicus). E-NAV kommer att analysera, revidera och överföra rutt planer och väderprognoser till navigatörer ombord och rederiets navigatörer iland. E-nav kommer att bidra till minskad bränsleförbrukning, minskad materialutmattning, optimerad seglingstid, ökad säkerhet samt minskat koldioxidutsläpp. Förväntade effekter och resultat: E-Nav kommer att minska den totala energiförbrukningen för transporter till sjöss, genom att undvika oväder och ta hjälp av fördelaktiga förhållanden tex med ström. E-Nav kommer också öka rederiers förmåga att planera rätt transport vid rätt tillfälle. Upplägg och genomförande: Analysföretag i Sverige och på Cypern samt två institutioner på Chalmers tekniska högskola samarbetar med ett Norsk och ett Svenskt rederi med tillgång till flera olika fartyg. Analysföretagen utvecklar produkt och tjänstelösningen, Högskolan bidrar med den senaste forskningsrönen om skeppstekniska modeller, vädermodeller samt modeller för att använda fjärranalys för att förbättra vädermodellerna.

Samarbetande organisationer

  • O.M. Offshore Monitoring Ltd (Privat, Cyprus)
  • Molflow AB (Privat, Sweden)
  • Color Line Marine AS (Privat, Norway)
  • GoTa Ship Management AB (Privat, Sweden)
  • Möller Data Workflow Systems (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-04-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-10-11

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.