Effektiva materialflöden hos installatörer via samordnat informationsflöde

Rapporter som pekar på vikten av att kunna kvantifiera vad en effektivisering av logistiken i byggbranschen innebär i reda pengar för företagen blir fler, men få är arbetena som lyckats visa på detta. Lägg till detta den ökande bristen på hantverkare och den uppsjö av bostäder och infrastrukturprojekt som väntas starta under de kommande åren, det vill säga vi måste hushålla med resurserna. Logistik per definition handlar om att öka resurseffektiviteten. Inom logistiken är informations- och materialflödet båda lika viktiga delar, utan en fungerande informationsdelning kommer inte ett resurseffektivt materialflöde att uppnås, vilket i sin tur driver kostnader. Det saknas studier som visar på monetära eller andra kvantitativa effekter på grund av den ofta undermåliga informationsdelningen inom byggprojekten. I detta projekt vill vi studera informations- och materialflödet utifrån ett leverantörs- och installatörsperspektiv. Detta perspektiv är av vikt då det ofta är bortglömt inom bygglogistikforskningen. Studier visar på att upp emot 80 % av godset till en byggarbetsplats är relaterat till installatörerna. Om inte 80 % av materialflödet fungerar kommer inte byggprojektet som helhet fungera. Syftet med projektet är att öka resurseffektiviteten i byggkedjan genom att förbättra installatörens material- och informationsflöden. Målet med projektet är därför att utforma business case och raodmaps för hur informationsflödet kan förbättras och identifiera vilken effekt detta kan få på effektiviteten.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-31

Sidansvarig Publicerad: fr 14 feb 2020.