Effektiv och uthållig naturstensproduktion

Målet med projektet är att åstadkomma en effektivitetsökning genom ny eller förbättrad teknik inom naturstensproduktion. Bättre planering vid brytning kan öka utbytet och därmed minska energiförbrukningen/ uttagen volymenhet.

Målet är också att förbättra arbetsmiljön, öka kunskapen hos personalen, samt sprida information om produkten.

Följande mål har formulerats: Genom att kombinera studier och praktisk tillämpning skall vi till juli 2017 utveckla produktionstekniken för blocksten och tillhörande produkter i syfte att öka lönsamheten och stärka svensk konkurrenskraft.

Förväntade resultat är effektivare produktion med högre utbyte i brytningsprocessen och produkter med högre värde samtidigt som man skapar en effektivare resursanvändning av energi samt bättre arbetsmiljö. En kvalificerad bedömning av förbättringspotentialen och produktionsökning är minst 20%.

Flera av delprocesserna har god potential för förbättrad effektivitet och optimering. Processer som främst kommer att studeras är: borrning, linsågning, transporter och processlogistik.

Arbetsmiljö, energiförbrukning och kunskapsspridning kommer att vara i fokus.

Ett antal huvudområden har identifierats och under dem ett antal delprojekt.

Huvudområdena är:

  • Teknik och process bästa teknikval, primärblocksplanering, optimering
  • Arbetsmiljö säkerhet, ergonomi, buller och sociala aspekter
  • Energi och miljö bränsle- och elförbrukning
  • Logistik modellering och simulering av processflöden
  • Produkter blocksten, residualsten, krossprodukter Informationsspridning kurser, seminarier och utbildningsmaterial

Samarbetande organisationer

  • Emmaboda Granit AB (Privat, Sweden)
  • Hallindens granit (Privat, Sweden)
  • Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk) (Övriga, Sweden)
  • Swimpex Granit (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-07-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-07-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.