Effektiv geometriverifiering genom parametriserade mättypsregler

Projektet skall utveckla och införa en effektiv mätberedningsprocess som, baserat på simulering och avancerade metoder för kravnedbrytning, ger ett bra mätunderlag
anpassat för uppföljning och analys. En viktig del av projeket är införandet av tydliga
och generella mätregler som möjligör automatisering och optimering av stora delar av
off-line programmeringen av koordinatmätmaskiner.

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 10 apr 2020.