Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransporter från vägtrafik till sjöfart

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Havsmiljöinstitutet (Okänd, Sweden)
  • Linnéuniversitetet: Kalmar (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-11-01

Publicerad: fr 15 nov 2019.