Effekten av ökande fraktioner returträ på korrosionen av vattenväggar och överhettare samt hur den kan mildras med nya material och/eller förbättrade materialval

Syftet med projektet är att öka förståelsen för effekten av ökande fraktioner returträ på korrosionen av vattenväggar och överhettare samt hur den kan mildras med nya material och/eller förbättrade materialval. Detta ska uppnås genom fältexponeringar i en biomassaeldad panna vid Örtoftaverket. Projektet kan bidra till att uppnå högre verkningsgrad samt ökad bränsleflexibilitet i bio- och avfallseldade förbränningsanläggningar.

Samarbetande organisationer

  • Sandvik (Privat, Sweden)
  • Amec Foster Wheeler (Privat, Sweden)
  • MH Engineering (Privat, Sweden)
  • Kraftringen (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.