Effektbaserad underhållsplanering och support för framtidens flygsystem

Projektet syftar till att beforska utveckla och demonstrera metoder och algoritmer för att styra och leda, underhåll och logistik för framtidens totala flygsystem. För att hantera den höga komplexitet som kommer av att samtidigt hantera geografisk spridning, omfattande resurshantering och tidsmässiga krav - från realtid till hela livscykeln - utvecklas matematiska metoder med tonvikt på optimering av system-av-system (SoS). Det totala underhållssystemet skall sedan kunna agera utifrån efterfrågad effekt, kostnadseffektivitet, maximal ”underhållshastighet” eller en blandning av dessa. Idag är underhållssystemet ofta en begränsande faktor för det totala flygsystemets effekt. För att möta framtida krav på snabba, flexibla och kostnadseffektiva underhållssystem är detta projektet viktigt för Saab, men också för flygindustrin i stort. Projektet kommer inte bara att generera förbättrat underhåll av flygplanssystem, utan kommer också att lägga grunden för en mer generell matematisk modellering av SoS, och därmed skapa nytta utanför projektets specifika tillämpningsområde. Då underhållssystemet är en tillämpning av SoS och kan beskrivas matematiskt så kommer samarbetet mellan Saab och Chalmers att bygga ett starkt projektteam med förmåga att beforska, paketera och demonstrera ovanstående.

Samarbetande organisationer

  • Saab AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-10

Sidansvarig Publicerad: on 29 jun 2022.