EcoProIT- Ekologisk och ekonomisk produktpåverkansberäkning

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Projektet syftar till att skapa metoder och verktyg för att minska produktionssystems miljöpåverkan samtidigt som produktiviteten ökas. Detta sker genom att rikta enkla verktyg direkt till produktionsingenjören där analyser av systemets påverkan på miljön kan utföras.

Verktyget ger möjlighet för användaren att utföra analyser på produktens nuvarande livscykel med fokus i produktionssystemet, men också analyser av hur förändringar i produktionssystem påverkar produktivitet och miljöpåverkan. Projektet syftar till att ta fram ett standardiserat arbetssätt i utförandet av analyserna, för att kunna generera transparenta och jämförbara resultat.

Projektledare: Björn Johansson


För analysera hela livscykeln kopplas individuella analyser i alla stegen ihop och kostnader samt miljöpåverkan för produktens summeras ihop, det är då möjligt presentera en helhetsbild av produktens kostnader och miljöpåverkan.

Externa parter
​ProViking, Stena, Volvo Personvagnar, NMW
Styrkeområde

​ProViking och SSF 4,1 MSEK totalt
2,05 från ProViking samt 2,05 från företagens egna insatser.

Sidansvarig Publicerad: to 14 aug 2014.