ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society är ett projekt med 27 olika partners för att ta tillvara på möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund.

Samarbetande organisationer

 • Köpenhamns universitet (Akademisk, Denmark)
 • Science Village Scandinavia AB (Privat, Sweden)
 • Lunds kommun (Offentlig, Sweden)
 • Region Hovedstaden (Offentlig, Sweden)
 • Öresundskomiteen (Offentlig, Denmark)
 • Öresunddirekt Danmark (Offentlig, Denmark)
 • Universitetet i Oslo (Akademisk, Norway)
 • IUC Syd (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (Akademisk, Denmark)
 • Malmö universitet (Akademisk, Sweden)
 • Medicon Village AB (Non profit, Sweden)
 • Malmö Stad (Offentlig, Sweden)
 • Invest in Skåne (Offentlig, Sweden)
 • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
 • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
 • Köpenhamns kommun (Offentlig, Sweden)
 • Copenhagen Capacity (Offentlig, Denmark)
 • European Spallation Source (ESS) (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Helsingborgs stad (Offentlig, Sweden)
 • Region Skåne (Offentlig, Sweden)
 • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
 • Försäkringskassan (Offentlig, Sweden)
 • SKAT Danmark (Offentlig, Denmark)
 • Arbetsförmedlingen (Offentlig, Sweden)
 • Länsstyrelsen i Skåne (Offentlig, Sweden)
 • Skatteverket (Offentlig, Sweden)
 • Aarhus Universitet (Akademisk, Denmark)
Startdatum 2015-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.