Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv: från energieffiktivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur [ELSA]

Projektet har som syfte att öka intresse, kunskap och acceptans för solavskärmningar i såväl befintliga som nya byggnader, med tonvikt på elgenererande produkter. Projektet genomförs i en multi-disciplinär innovationsarena där vi undersöker olika aktörers acceptans för solavskärmningar liksom behov av fortsatt utveckling inom området.


Inom projektet genomförs minst två solavskärmningsprojekt som testas och utvärderas ur ett helhetsperspektiv (teknik, energi, ekonomi, arkitektur, inomhusmiljö, användaraspekter) och minst en ny solavskärmningsprodukt tas fram. En följeforskningsdel skall utnyttja projektets erfarenheter till att dra mer generella slutsatser om innovativa produkter och processer i byggbranschen.        

Samarbetande organisationer

 • Kjellgren Kaminsky Architecture AB (Privat, Sweden)
 • GaiaSolar (Privat, Denmark)
 • Solkompaniet Sverige AB (Privat, Sweden)
 • Inobi AB (Privat, Sweden)
 • Svensk Solenergi (Privat, Sweden)
 • Allbohus AB (Privat, Sweden)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Peab Sverige, Göteborg (Privat, Sweden)
 • Sveriges byggindustrier (BI) (Privat, Sweden)
 • Västfastigheter (Offentlig, Sweden)
 • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
 • Wäst-Bygg AB (Privat, Sweden)
 • Perstorps Persienn (Privat, Sweden)
 • Svenska Solskyddsförbundet (Non profit, Sweden)
 • PPAM Solkraft (Privat, Sweden)
 • SOMFY NORDIC AB (Privat, Sweden)
 • NCC AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.