ELÄTTRA - Nyttjande av höghållfast stål för viktminskning och reducerad miljöpåverkan av större fartyg

Projektet syftar konkret till att möjliggöra högre nyttjande av höghållfasta stål inom skeppskonstruktioner, detta genom policypåverkan och exempelkonstruktioner. Användningen av HT stål minskar mängden stål och även om stålet är fossil fritt tillverkat så är det mest miljövänliga det stål som aldrig behöver tillverkas.

Samarbetande organisationer

  • SSAB AB (Privat, Sweden)
  • Stena Rederi AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2022-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 09 okt 2022.