ELLOG - Logistikupplägg & laddinfrastrukturer för elektrifierade fordonsflottor

ELLOG syftar till att ta fram ny kunskap kring hur delar av transportsystemet kan övergå till elektrifierad fordonsdrift, hur logistiken kan komma att påverkas av detta samt vilka kostnaderna blir. Målet med projektet är att ta fram underlag för en framtida operation med effektiva logistikupplägg med elektrifierade fordonsflottor och passande infrastruktur.


Med elektrifierade lastfordon reduceras lokala emissioner av gaser, partiklar och ljud speciellt i urbana omraden. Total energiatgang for ett givet transportuppdrag kan ocksa minska. De logistikupplägg som utvecklas i projektet är i nästa steg tänkta att testas i långvariga fältförsök där samtliga aktörer i aktuella godstransportkedjor involveras. Aktörerna i projektet och i de följande fältförsöken medfinansierar arbetet vilket innebär att viljan är stark att få fram koncept som kan bilda bas för nya kommersiella och internationellt konkurrenskraftiga lösningar.

Samarbetande organisationer

  • Lindholmen Science park, Closer (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Schenker (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-12-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-09-30

Sidansvarig Publicerad: fr 04 okt 2019.