E-Charge: Systemdemonstration av elektrifierade långväga lastbilstransporter

Syfte och mål: Syftet med projektet är att i samverkan bygga kunskap och förmåga för att ta ett viktigt steg i omställningen mot en elektrifierad transportsektor som en del i ett hållbart, elektrifierat välfärdssamhälle.
Projektet ska etablera och driva en systemdemonstrator som opereras med 2-4 fjärrlastbilar i 2-4 kundflöden och som laddas med höga effekter i sk MCS-laddare. Fordonen ska klara att köra 4,5 h och sedan ladda i 45 minuter för kunna köra i ytterligare 4,5 h. 3 st publika MCS-laddare ska installeras med laddeffekter på >1 MW. En plan för en storskalig systemdemonstrator ska tas fram.
Förväntade effekter och resultat: Projektet E-Charge kommer att accelerera kunskapsuppbyggnaden inom elektrifiering av tunga långväga transporter. Driften av systemdemonstatorn förväntas bidra med nödvändiga kunskaper kring logistiksystemet, affärsfallen, möjligheter och risker kopplade till det elektrifierade långväga logistiksystemet. Projektet förbereder nationella aktörer för en uppskalning av tekniken. Etableringen och driften av de planerade laddarna Megawatt Charging System (MCS) kommer att förbereda projektparterna inför samarbete kring laddning på europeisk och internationell nivå.
Upplägg och genomförande: Projektet är indelat i vertikala (V) och horisontella arbetspaket (H). I V utvecklar OEMer sina fordon, ABB utvecklar MCS laddare medan Circle K och OKQ8 projekterar och opererar de i projektet tilltänkta publika laddstationer. I H1 koordineras arbetet med att utveckla, operera, övervaka och utforska den initiala systemdemonstrationen. I H2 sker akademisk forskning och modellering av del- och övergripande system. I H3 förbereds en storskalig systemdemonstration samt bidrag till en nationell uppbyggnadsplan för laddinfrastruktur ges. Projektkoordinering bedrivs i H4.

Samarbetande organisationer

 • Tommy Nordbergh Åkeri AB (Privat, Sweden)
 • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
 • Vattenfall (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • ABB Electrifications Sweden (Privat, Sweden)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
 • ICA Sverige (Privat, Sweden)
 • Circle K Sverige AB (Privat, Sweden)
 • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
 • OK-Q8 AB (Privat, Sweden)
 • Schenker AB (Privat, Sweden)
 • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-11-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 16 jan 2022.