Dyndeck - Dynamics of Vehicle-Deck Interactions

Projektet rör modellering och analys av fordonets-fartygets däckinteraktioner.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Samarbeten
Samarbetspartners i EU-projektet FasdHTS och MARSTRUCT, TTS SHIPS EQUIPMENT AB (Göteborg, Sverige) och WALLENIUS-WILHELMSEN (Göteobrg, Sverige).
Chalmers, Lighthouse, VINNOVA, EU-projekt MARSTRUCT och FasHds

Sidansvarig Publicerad: fr 09 okt 2015.