Dynamisk beställarkompetens – förmågan att hantera nya utmaningar

Startdatum 2011-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-06-30
Kraven på offentliga beställarorganisationer ökar allt mer. Stora delar av samhällets infrastruktur, t.ex. järnvägar, vägar, kraftnät och VA-system, är i behov av förnyelse. Samtidigt ställer enskilda medborgare högre krav på att skattepengarna måste skapa ett ökat mervärde för dem som individer. På grund av detta tvingas offentliga beställarorganisationer i tilltagande omfattning att göra mer för mindre, dvs. att skapa ökat samhällsvärde med allt färre resurser. Inom infrastrukturområdet har dessa påtryckningar, i kombination med trender som partnering och ramavtal, lett till att mer och mer av beställar- och utförandekompetensen läggs ut på andra organisationer. Uppfattningen är att beställare egentligen inte behöver vara aktivt engagerade i sina projekt. Det anses räcka med att de kan tydligt uttrycka vilka krav och behov de har, och att de står för finansieringen – resten tar kompetenta leverantörer hand om. Det kommer dock fram allt starkare belägg för att denna utveckling har gått för långt och att offentliga beställare kan ha tappat förmågan att effektivt upphandla och leda sina projekt.

Utgångspunkten för detta projekt är att beställare behöver ha egen kompetens att hantera de projekt de initierar. Forskningens fokus läggs därför på att hitta den blandning av kompetenser och förmågor som offentliga beställarorganisationer måste ha för att effektivt kunna förverkliga sina projekt.

Projektet genomförs vid Avdelningen för construction management.
Projektdeltagare
Projektledare
Sven Gunnarson

Projektdeltagare
Sven Gunnarson
Martine Buser
Roine Leiringer (University of Hong Kong)

Kontaktperson
Sven Gunnarson
Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Trafikverket

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.