Durability analysis of cables and mooring used in systems for harvesting of renewable ocean energy

Startdatum 2012-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31
Havsenergi är ett område med förnybar energi som får allt större uppmärksamhet. Historiskt sett har denna förnybara energikälla inte varit kommersiellt gångbar. Tekniksprång inom flera systemområden har nu ökat sin attraktionskraft och lönsamheten ser positiv ut. År 2011 startades Ocean Energy Centre för att stödja utvecklingen av metoder och teknik för förnybar havsenergi. Fyra företag med teknik och prototyper av ström- och vågkraft är inblandade i detta projekt. Vågenergiomvandlare (WEC) är förtöjda i havsbottnen för att stanna på plats. Förtöjningarna måste utformas för att överleva de cykliska belastningar och rörelser de utsätts för till följd av belastningarna och rörelserna av WEC i de slumpmässiga höjningarna av havsytan. En stor gemensam utmaning som begränsar deras långtidsanvändning och kommersiella påverkan är den mekaniska livslängden på kablar och förtöjningar.

Figur 1: Illustration av uppsättning av studiemodell och axiell stressreaktion [enhet: N] av förtöjningslinor.
Figur 1: Illustration av uppsättning av studiemodell och axiell stressreaktion [enhet: N] av förtöjningslinor.

Projektets mål
Detta projekt syftar till att föreslå kommersiellt gångbara lösningar för att utveckla metoder och teknik för att använda havsenergi som en förnybar energikälla.

Energimyndigheten

Sidansvarig Publicerad: on 08 mar 2017.