Driva innovation genom ett högre syfte

Syfte och mål

Forskare har visat att organisationer med ett tydligt syfte är mer framgångsrika än sina konkurrenter. Organisationer möter nu ett ökande behov av att hantera och genomföra transformation i allt högre takt, inte minst driven av digitalisering. Hypotesen är att organisationens transformativa förmåga kan utvecklas och förbättras genom att använda syfte som hävstång. Således syftar detta projekt till att genom tre parallella men separata pilotprojekt hos tre företag, utveckla och testa en metod, ett verktyg eller en process för att hantera och driva innovation.

Förväntade effekter och resultat

Metod/verktyg/process for att driva innovativa/entreprenöriella initiativ via ett högre syfte har utvecklats och testats i deltagande företag, vilka har utvecklat sin förmåga att driva sådana initiativ - Den medverkande intermediären har utvecklat förmåga att stödja andra organisationers innovativa aktiviteter baserat på den utvecklade metoden, och har med framgång skapat en modell för detta som är attraktiv för andra klienter och som verkar finansiellt uthållig - Den akademiska parten har utvecklat sin förmåga att utveckla forskningsresultat till organisatorisk praktik

Planerat upplägg och genomförande

Målet är att ha en enkel process för att strukturerat kunna utveckla metoder. Projektet kommer att bygga på intervjuer i företagen, och metodarbete, både genom översikter av tidigare arbete, och workshops i vilka vi försöker att utveckla modeller tillsammans med medverkande företag. Därefter kommer vi att testa modellerna i piloter i de medverkande företagen (var för sig) och sedan utvärdera och kodifiera.

Samarbetande organisationer

  • Truepoint Sweden AB (Privat, Sweden)
  • NCC AB (Privat, Sweden)
  • Axel Johnson AB (Privat, Sweden)
  • Elanders AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.