Dricksvattenrisker - Beslutstöd för översyn och optimering av dricksvattenberedning

Effektiv beredning i vattenverken är avgörande för att förhindra ohälsa och smittspridning. Upprepade sjukdomsutbrott och begränsad förmåga att avlägsna kemiska föroreningar belyser dock stora brister. Syftet med detta projekt är att förse dricksvattenproducenter med hjälpmedel och beslutsstöd för översyn, metodval och optimering av beredningsprocessen.
Målet är att skapa ett nationellt kunskapsunderlag om beredningsprocessers förmåga att avlägsna och/eller oskadliggöra olika typer av kemiska och mikrobiologiska föroreningar och förbättra möjligheterna att förebygga exponering och förhindra dricksvattenburen smitta. För att uppnå detta ska förmågan att avlägsna kemiska och mikrobiologiska föroreningar undersökas för representativa beredningsmetoder och lämpliga kvalitetsmarkörer identifieras. Rikstäckande information om beredningsprocesser, rå- och dricksvattenkvalitet samt dricksvattenrelaterad ohälsa ska samlas in och analyseras. Berednings- och vattenkvalitetsinformation ska tillgängliggöras via en webbtjänst och fungera som stöd och verktyg för prestandajämförelser för landets
dricksvattenproducenter.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
  • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (Offentlig, Sweden)
  • Svenskt vatten (Offentlig, Sweden)
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (Offentlig, Sweden)
  • Livsmedelsverket (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2016-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-02-28

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.