Drakens väg - Optimering av strömkraftverk i havet

Projektet syftar till att ta fram förfinade instationära ström- och turbulensfält för
tidvattenströmmar utan ett tidvattenkraftverk. Projektet avser också ta fram en
modell för att studera Minestos strömkraftverk Deep Greens påverkan av
strömningsfältet och vice versa. Detta är viktigt både för framtida utbyggnad av
parker innehållande flera kraftverk och för bedömning av miljökonsekvenser av
tekniken.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Minesto (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.