Utveckling av hållbara elektrokemiska korrosionsskyddssystem for armerade betongkonstruktioner (DOSECOPS)

Detta är ett EU-beviljat projekt under FP7-PEOPLE-2011-IRSES. Det övergripande målet med projektet är att samla ett internationellt team av forskare, med ett brett utbud av kompetens inom elektrokemi, materialvetenskap, konstruktionsteknik, nanoteknik, elektromekanik och datormodellering, för att utveckla nya elektrokemiska behandlingsmetoder för både nya och gamla armerade betongkonstruktioner för att minimera både reparations- och övervakningskostnader och förbättra konstruktionernas långsiktiga säkerhet. Projektet är för personalutbyte mellan tre europeiska universitet och två kinesiska universitet rörande 18 forskare och 168 personmånader under 4 år att utforska kompletterande styrka och synergier inom konsortiet. Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Byggnadsmaterial. Nyckelord: Armering, betong, beständighet, elektrokemisk behandling, korrosionsskydd

Samarbetande organisationer

  • University of Plymouth (Akademisk, United Kingdom)
  • Politecnico di Milano (Akademisk, Italy)
Startdatum 2012-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.