Djupbiosfären i de Skandinaviska Caledoniderna

Startdatum 2014-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

​De flesta internationella kontinentala djupborrningsprojekt med den djupa biosfären som mål har studerat sedimentära bergarter. Den mikrobiologiska arbetsgruppen kommer att undersöka mikrobiellt liv i kraftigt omvandlad sedimentär och kristallin berggrund, vilket kommer att innebära andra utmaningar än de som man möter i sedimentära berg. Den mest uppenbara skillnaden är att vi räknar med livet bara kommer att finnas i sprickor med vatten, medan de vanligen förekomma jämnt fördelade i sedimentära bergarter. En annan viktig skillnad är att sedimentära bergarter i princip innehåller energi och näringskällor som tillförts från jordytan, medan i kristallint berg, måste mikrobiellt liv utnyttja oorganiska, geologiska energikällor såsom energirika gaser, t.ex. metan och vätgas.


Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi.

Mer information på projektets hemsida.

Projektdeltagare
​Karsten Pedersen

Sidansvarig Publicerad: må 14 mar 2016.