Digitalisering och energieffektivisering: Möjligheter, hinder och affärsmodeller för teknikens industriella förverkligande

Projektet syftar till att belysa digitaliseringens möjligheter inom massa- och pappersindustrin med avseende på energieffektivisering, interna och externa hinder, motiv för att implementera energieffektiviserande åtgärder samt affärsmodeller som realiserar digitaliseringens energieffektiviserings-potential. Digitalisering generellt är ett viktigt område som kan komma att erbjuda intressanta potentiella möjligheter till framtida effektivisering inom industrin. Energirelevansen bedöms vara god om än svår att kvantifiera i nuläget.

Samarbetande organisationer

  • Stora Enso Skoghall AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.