Digitala stambanan - förstudie

Syfte och mål med förprojektet Digitala Stambanan är att identifiera och välja ut företag inom två typer av värdekedjor, samt genomföra workshops för att kartlägga utmaningar och möjligheter med digitala plattformar för informations- och datautbyte. Därtill ska två innovationsnav identifieras som ska utgöra plattformar för huvudprojektet. 1. Leverantörer inom tillverkningsindustrin 2. Leverantörer inom processindustri Två workshops är genomförda, en för respektive typ av leverantörskedja.


Resultatet av förprojektet är att företag inom respektive leverantörskedja har identifierats, två workshops har genomförts. Två innovationsnav har identifierats: - Chalmers - RISE ICT in Västerås

Samarbetande organisationer

  • Teknikföretagen (Övriga, Sweden)
  • Blue Institute (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-07-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.