Digitala affärsmodeller för energieffektiva godstransporter (förstudie)

Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur ny teknologi inkluderas i nätverk för att uppnå energieffektivisering av godstransporter. Med denna kunskap som grund, är målet också att formulera digitala affärsmodeller för energieffektiva godstransporter. Projektets teoretiska ansats är en öppen systemteori som betonar interaktion och affärsrelationer mellan företag och analytiskt separerar aktörer, resurser och aktiviteter för att fånga de komplexa beroenden mellan teknik och organisation som finns inom godstransport. Empiriskt baserar sig projektet på en studie av en digital öppen informationsplattform som utvecklas av Ericsson ämnad för att energieffektivisera godstransporter.

Startdatum 2017-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 06 dec 2018.