Digitala Stambanan

Sverige är ett av världens mest konkurrenskraftiga exportländer. Men den industriella digitaliseringen förändrar förutsättningarna för alla. Därför behöver svensk industri snabbt skapa en effektiv digital infrastruktur och en stark förmåga att delta i konkurrensen på en ny digital världsmarknad. Målet med projektet är att förtydliga en för närvarande begränsad behovsbild för digitala värdekedjor, plattformar och digitala marknader; för att sedan sprida kunskap och demonstrationer bland beslutsfattare och företag, speciellt små och medelstora företag.

Långsiktiga effekter (5-10 år) av Digitala Stambanan är en kraftigt stärkt konkurrenskraft för svensk tillverknings- och processindustri (speciellt de små och medelstora företagen) genom effektivare integration med de globala, digitala marknader. Kortsiktiga effekter (2-5 år) av Digitala Stambanan är kraftigt ökad förståelse för potentialen i digital omställning och integration av svensk industri med den internationella digitala marknaden, industrin och samhällets beslutsfattare. Projektet kommer att förklara nyttan med digital infrastruktur för svenska företag.

Projektet är en samverkan mellan Produktion2030 och PiiA, i syfte att skapa digital samverkan mellan ett brett spektrum av företag inom olika branscher, primärt tillverkningsindustri (WP 1) och processindustri (WP 2). Det gemensamma arbetspaketet WP3 för storytelling , proof of concept, kommunikation och resultatspridning sammanför arbete, resultat och demonstrationer från WP1 och WP2 och skapar gemensam kunskapsspridning. WP4 omfattar projektledning och rapportering.

Samarbetande organisationer

  • Mälardalens högskola (Akademisk, Sweden)
  • Teknikföretagen (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • SICS Swedish ICT AB (Privat, Sweden)
  • Mälardalen Industrial Technology Center (Privat, Sweden)
  • Blue Institute (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 11 feb 2020.