Digitala Experiment - metoder att utvärdera alternativa teknologier i tidiga produktkoncept

Syfte och mål:
Projektet är en direkt vidareutveckling av det virtuella demonstratorprojektet VITUM och syftar till att överbrygga skillnaderna i mognadsnivå av alternativa teknlogier med s.k. generativa modelleringsmetoder. Ett lyckat utfall skulle radikalt möjliggöra undersökning av alternativa system-och teknologi-alternativ redan i tidiga konceptskeden.

Avsikten är att förenkla införandet av nya teknoplogier i avancerade produkter som flygplansmotorer. Förväntade effekter av den modelleringstyp som utvecklas inom ramen för projektet är snabbare riskreduktion av innovativa koncept med nytt teknologiinnehåll.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.