Dialog- och kvalitetssäkringsstöd för PEDs med hjälp av digital tvilling energimodeller

Positiva Energidistrikt (PED) är ett viktigt bidrag till att nå målet om klimatneutralitet under de kommande decennierna. Det är en stor utmaning att förena olika krav från olika aktörer, såsom byggherrar, planerare, stadsförvaltningar och andra intressenter. Därtill kommer tekniska och sociala utmaningar på grund av ökad energiproduktion i distriktet. Projektet DigitalTwins4PEDs vill utveckla ett dialogverktyg och kvalitetssäkringsprocess baserad på en digital tvilling energimodell (DTEM) för att säkerställa energiprestanda i hela kvarteret. DTEM kommer att testas i tre pilotområden i tre olika länder med olika förutsättningar: Österrike med ett nytt område som ska byggas; Turkiet med ett befintligt område; och Sverige med ett bostadsområde som både ska renoveras och förtätas. På så sätt kan DTEM appliceras och säkerställas att en positiv energibalans garanteras i hela processen.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Framtiden (Privat, Sweden)
  • White Arkitekter (Privat, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
  • Johanneberg Science Park AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2022-09-01
Slutdatum 2025-08-31

Sidansvarig Publicerad: on 21 dec 2022.