Development and Characterizations of Carbon Nanotube-based Bumps for Ultra Fine Pitch Flip Chip Interconnection

Startdatum 2013-02-06
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-01-01
​Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Sidansvarig Publicerad: on 23 nov 2016.