Det femte bränslet - Energieffektivisering genom effektiv godstransport i hållbara städer

Projektet syftar till att utveckla ny teknik för intermodal transport för att möta ställda mål för godstransporters miljöpåverkan på stadsmiljön. Det finns överkapacitet i godstransportsystemet i urbana miljön i form av outnyttjade fordon och på grund av begränsad samverkan mellan transportköpare och transportör. Denna potential kan användas för att möta behovet for ökade godstransporter och kravet om energieffektivisering. De positiva effekterna i form av effektivisering av godsflöden och resurskapaciteten är i sig själv en konkurrenskraftig energiresurs som ska analyseras: ’det femte bränslet’.

Samarbetande organisationer

  • Logistik- och transport stiftelsen LTS (Non profit, Sweden)
Startdatum 2014-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-01

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.