Det cirkulära köket

Köket utgör en central plats i hemmet för matlagning och social interaktion, och utsätts oftare än andra delar av hemmet för renovering. Tidigare studier har visat att tidiga förändringar och byten av köket samt dess vitvaror leder till onödiga materialflöden och klimatpåverkan. Projektet ”the Circular Kitchen” syftar till att utveckla tvärvetenskaplig kunskap för mer klimatsmart och cirkulär köksdesign, som kommer att utvecklas, testas och utvärderas i praktiken. Projektet är ett offentligt-privat partnerskap i samarbete med TU Delft och finansieras av European Institute och Technology med stöd från industrin.

 

Samarbetande organisationer

  • TU Delft (Akademisk, Netherlands)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Finansieras av

  • HSB Living Lab (Privat, Sweden)
  • Climate-KIC (Offentlig, United Kingdom)

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.