Det cirkulära köket 2.0 från prototyp till tillämpning

Köket är en central funktion i hemmet men också en av de som förbrukar mest resurser i daglig användning och genom för tidiga byten och renoveringar. Projektet utvärderar och förfinar en prototyp av ett cirkulärt kök med en digital service för att förlänga kökets livslängd (underhåll och reparation) och underlätta uppgradering och utbyten. Projektet utgår ifrån tidigare forskning kring renovering och utbyten av inredning i hem och är en direkt fortsättning på det EIT Climate-KIC (EU) finansierade projektet "Det cirkulära köket". Projektet arbetar med vetenskaplig forskning om kökets användning och processer för en cirkulär omställning av design och projektering i byggsektorn. Praktisk forskning genom co-design, vidareutveckling, fullskaletester och utvärdering är centrala i projektet. Samarbetspartner är Jemmet - en bostadsutvecklare med stark hållbarhetsprofil, ASKO/ATAG - en internationell vitvaruproducent, Nobia - en internationell kökstillverkare, samt HSB Living Lab - en forsknings- och demonstrationsarena på Chalmers Campus Johanneberg.

Samarbetande organisationer

  • ASKO/ATAG (Privat, Netherlands)
  • HSB Living Lab (Privat, Sweden)
  • Nobia (Privat, Sweden)
  • Jemmett AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-12-01
Slutdatum 2023-11-30

Finansieras av

  • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: on 26 jan 2022.