Desso - Design for survival onboard

Målet med projektet var att konstruera ett fartyg som kan hålla sig flytande tillräckligt länge efter en olycka så att passagerare och besättning ombord kan räddas med hjälp av vanlig räddningsutrustning. Exempel på en sådan olycka kan vara en kollision, grundstötning, brand eller terroristattack. I DESSO projektet användes ett RoPax-fartyg vid fallstudien.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Sidansvarig Publicerad: to 11 feb 2016.