Designad emission från ljusemitterande elektrokemiska celler för energieffektiva växthus.

Artificiell belysning i växthus i Europa förbrukar 160 terawattimmar energi per år, vilket motsvarar Sveriges hela elförbrukning. Om dagens frekvent använda högtrycksnatriumlampa byts ut mot en ljusemitterande elektrokemisk cell (LEC) kan uppskattningsvis 50% av denna energi sparas samtidigt som förbrukning av kemikalier och slöseri med överproduktion kan minimeras. Ett betydande problem, som hämmar implementeringen av LEC:ar i växthus, är avsaknaden av material som emitterar med våglängder som är optimerade för planttillväxt. Vi kommer att adressera detta problem genom att utveckla nya typer av emitterarmaterial med hög effektivitet, designade emissionsspektra och god stabilitet. Dessa kommer att implementeras i LEC:ar utrustade med smarta styrsystem, som i sin tur kommer att testas och utvärderas i växthus. Resultaten av projektet kommer således att bana väg för effektiva och rationellt designade LEC:ar för energieffektiv tillämpning i växthus för en hållbar framtid!

Samarbetande organisationer

  • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-10-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 02 nov 2022.