Design thinking och dess bidrag till innovationsförmågan hos stora företag

Projektet syftar att skapa förståelse för vilken typ av värde som skapas då stora företag tillämpar Design Thinking (DT) i innovationssyfte. Projektet är en del av en större studie som ämnar undersöka hur värdet av att använda DT kan förstås och utvärderas. Projektet har därför som mål att mer systematiskt förstå hur kan DT kan bidra till forskning, management och policyutveckling. Detta är särskilt intressant eftersom intresset för DT är stort, både hos företag och på EU-nivå. Resultat och förväntade effekter - utfall Även om de ingående komponenterna i Design Thinking (DT), som tex användarfokus, inte är nya, så leder DT som en helhet till förändringar som tycks bidra till företags övergripande innovationsförmåga. DT bidrar till utvecklingen av ett nytt innovationsparadigm som är användarcentrerad istället för teknologidriven. Vidare används DT för att strukturera beslutsfattande i tidiga faser av utvecklingsarbete och demokratiserar innovationsfunktionen tvärs organisationen. Resultatet visar att värde skapas på många olika nivåer, individuell, team och organisationsnivå. Upplägg och genomförande - analys Projektet baseras på en fallstudie av två företag med lång erfarenhet av att tillämpa Design Thinking (DT), SAP och Procter & Gamble. I båda företagen gjordes intervjuer om 5 olika projekt, både med projektmedlemmar och projektledare och facilitatorer. Intervjuerna har spelats in, transkriberats och kodats tematiskt. För att få en bättre kontextuell förståelse har vi även intervjuat managers och DT experter i båda företagen. Vi har också besökt båda företagen för att samla in ytterligare material och bilder av kontoren/design utrymmen eftersom miljön är en viktig del av DT.

Startdatum 2012-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-02-28

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.