FRP-bro  Fiberarmerade polymer-material

Design och upphandling av FRP broar

Fiberarmerade polymer-material (FRP) har blivit mycket uppmärksammade i infrastrukturapplikationer. Överlägsna mekaniska egenskaper, såsom hög specifik styrka och styvhet, korrosionsbeständighet och låg vikt har gjort dessa material lämpliga alternativ till traditionella byggmaterial. Den lätta vikten på FRP möjliggör off-site tillverkning och montering på plats, vilket skulle kunna leda till stora besparingar då byggtiden på plats och trafikstörningar minimeras. Erfarenheten är dock begränsad gällande design och konstruktion av FRP broar. Det här projektet genomförs i samarbete med Trafikverket och syftar till att fastställa de tekniska kraven från kundens synvinkel och att etablera en effektiv process för byggande och upphandling av FRP broar.

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskningsgruppen Stål- och Träbyggnad.

Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.