Design och driftsanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial. Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad

Syftet med projektet är att tillhandahålla och verifiera verktyg och data för att identifiera en kostnadseffektiv och miljömässigt sund investering och drift av PCM-lager. De praktiska dimensioneringsverktyg för PCM-lager som vi har utvecklat i ett tidigare projekt (39695-1), ska verifieras med uppmätta data från ett innovativt kyllager i drift. De temperaturbegränsningarna som finns i systemet där kyllagret ska installeras (demonstrationsanläggning) gör projektets forskningsinriktning unik. Rutiner för driftoptimering av PCM-lager saknas idag och ska tas fram med hjälp av numerisk modellering samt testas på kyllagret i drift. Värmeöverföringsprocesser inuti PCM-lagret ska studeras ingående och optimeras i en mindre pilotanläggning i vårt laboratorium. Verifierade data och verktyg ska göras tillgängliga till allmänhet och praktiker med fokus på VVS-projektörer, PCM-tillverkare och fastighetsägare. Projektet görs i samarbete med Akademiska Hus Göteborg och bidrar därigenom till bl.a. HORIZON 2020 EU IRIS och FED.

Samarbetande organisationer

  • Akademiska Hus (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2019-03-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 23 jun 2020.