Design for Adaption för resurseffektiva träkonstruktioner

Vi ser en eskalerande urbanisering och behovet av fler konstruktioner. Samtidigt har byggbranschen varit en stor
bidragsgivare till resursförbrukningen och de globala växthusgasutsläppen. Större träkonstruktioner blir allt
vanligare globalt på grund av miljöfördelen. Det finns dock en viss begränsning av hållbart tillgängliga träresurser.
Förlängning av träkonstruktionens livslängd är nyckeln till att förlänga koldioxidlagret och fördela resurser
effektivt över olika sektorer.
Projektet syftar till att utveckla en designvägledning av träkonstruktioner som är anpassningsbar till
användningsförändringar och lokala skador på strukturella element genom att introducera konceptet Design for
Adaption (DfA). Designvägledningen kommer att bestå av (1) ett protokoll för den inledande designfasen för att
möjliggöra anpassningar av strukturen, (2) exempel på verifierade lösningar för DfA-anslutningar, (3)
koldioxidredovisning för att uppskatta klimatreduceringspotentialen för DfA-praxis (4) demonstration och
dokumentation av DfA i en mindre skala. Projektets resultat kommer att hjälpa utövare (1) att främja rationell
och effektiv resursanvändning, (2) att minska växthusgasutsläppen från byggbranschen och (3) att rationellt
bedöma koldioxidbesparingarna i enskilda designfall.
Projektet fokuserar främst på förhållandena i Sverige och Australien för att adressera och göra resultaten
tillämpningsbara på ett bredare spektrum av förhållanden inom lokala byggindustrier.

Startdatum 2021-12-01
Slutdatum 2026-11-30

Sidansvarig Publicerad: fr 08 apr 2022.