Design för minimerat fibersläpp från textilier

Mikroplaster som förorenar i havsmiljön är en miljöfråga som på senare tid diskuterats intensivt på global nivå. Textila material bidrar till denna förorening via läckage av långsamt nedbrytbara plaster i mikroskala från tyg i syntetmaterial. En nollvision i utsläpp av mikroplaster från tyger är därför något att sträva mot. Detta utvecklingsprojekt syftar därför till att ge vetenskapligt utvärderade lösningar för minimering av läckage av mikroplaster med fokus på vad textilindustrin och vitvaruindustrin kan göra med gemensamma ansträngningar. Arbetet kommer att bedrivas genom att föra samman forskare med tidigare erfarenhet inom området från Swerea IVF, Textilhögskolan i Borås, Chalmers Living Lab, samt utvalda industrimedlemmar med pågående relevanta aktiviteter på både nationell och internationell nivå. Målsättningen är att minimera uppkomst och emission av mikroplaster från textilier, via designlösningar för tygkonstruktion och olika typer av tvättmaskinsfilter. Lösningarna kommer att utvärderas med avseende på hållbarhet och användas till att projektmedlemmarna samskapar en designmanual som slutligen presenteras till relevanta yrkesverksamma inom eller med anknytning till textilsektorn.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Borås (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Borås (Utgivare, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 24 mar 2021.