Design för en socialt förankrad energieffektivitet i den hållbara staden

Projektet syftar till att undersöka hur energieffektivitetsbegreppet kan vidareutvecklas i relation till de vardagliga vanor som uppmuntras genom gestaltningen av våra stadsmiljöer. Projektet avser att ta fram konkreta designförslag på objekt och miljöer med fokus på den fysiska gestaltningen. Projektet kommer att ta fram ny kunskap om ett flertal typer av stadsområden av olika karaktär, t.ex. vad gäller grad av färdigställande, typ av stadsbyggnad (kvartersstad, trädgårdsstad, etc.), samt invånarnas socio-ekonomiska status.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-12-20
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-04-01

Sidansvarig Publicerad: ti 14 aug 2018.