Design av komponenter och system för kostnadseffektiv elektriskt framdrivning av el- och elhybridfordon

Ett flaskhals i utvecklingen av energieffektivare fordon genom elektrifiering är den högre tillverkningskostnad det medför. Detta projekts övergripande mål är att ta fram kostnads- och energieffektiva samt kompakta elsystem för elektrifierade fordon, såväl hybridiserade som rena elfordon.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.