Demonstrationsanläggning för lagring av kyla i fasändringsmaterial

I detta projekt används fasändringsmaterial (PCM) på ett innovativt sätt genom att minska kyleffektbehovet i en kontorsfastighet. Ett PCM-lager som ska klara att minska toppeffekten på tillförd kyla med omkring 25% ska projekteras för att i ett senare projekt utvärderas i drift. Numerisk modellering används för uppbyggnad och utvärdering av pilotanläggning som byggs i laboratorium. Projektets övergripande mål är att utveckla projekteringsverktyg (saknas idag) för liknande PCM-lager samt leda fram till en demonstrationsanläggning som kan integreras i full skala

Samarbetande organisationer

  • Akademiska Hus (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.