Demonstration of Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive Manufacturing (DiDAM)

Syfte och mål: DIDAM utvecklar och demonstrerar prioriterade delar av den digitala infrastruktur som krävs för att industrialisera Additiv Tillverkning (AM). Tillverkare, leverantörer av digitala plattformar, tillsammans med institut och universitet representerar aktörer i en komplex värdekedja Målet är att demonstrera sätt att säkra spårbarhet (digitala trådar) och förbättrad produkt och processkvalitet genom modellering/simulering med digitala tvillingar vilket ska leda till -30% färre fel vid printning, -50% behov av externa kvalitetsprov samt -15% kortare ställtider. Förväntade effekter och resultat: En effektivare digitaliserad hantering av data och information vid additiv tillverkning i komplexa värdekedjor vilket minskar risk och problem vid industrialisering av additiv tillverkning och möjliggör introduktion av hållbara produkter. Förväntade resultat på 1. Effektivare digitalt informationsflöde genom att nyttja och etablera standarder. 2. Effektivare dela information i nya industriella värdekedjor 3. Nyttjande av resurseffektiv produktion, och återtillverkning av produkter Demonstrera den digitala infrastruktur som krävs för industrialisering av AM. Upplägg och genomförande: De industriella deltagarna tillhandahåller reella och realistiska tillämpningsfall (WP1) där effektiv digitalisering för att kunna industrialisera additiv tillverkning, specifikt där nya industrialla värdekedjor krävs. Teknikutvecklingen (WP2) fokuseras på effektivare och säkrare informationsflöden (digital twin) samt förbättrad spårbarhet (digital thread) av data och information. Stor vikt läggs vid att planera och genomföra demonstratorer (WP3), delvis i samverkan med EU projektet Manuela. En förfinad plan är en tidig leverabel i projektet.

Samarbetande organisationer

  • Epiroc AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Eurostep Group (Privat, Sweden)
  • Uddeholms AB (Privat, Sweden)
  • Brogren Industries AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2020-02-20
Slutdatum 2023-02-20

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: ti 23 nov 2021.