Demonstration- och testbädd inom smart digitalisering för automation med människan i centrum

Projektet innehåller tre testbäddsbaserade projekt som ska utvärdera och validera nya användaranpassade och digitala lösningar för informationsutbyte, arbetsinstruktioner och resursplanering i produktion. En befintlig testbäddsmiljö, Chalmers Smart Industry Lab, kommer att nyttjas av konsortiet för att testa ökad effektivitet och flexibilitet hos implementerade informations- och produktionssystem. Förväntad industriell påverkan är; Reducerad cykeltid; Operatörsbefogenhet; Minskad tid från idé till implementering av digitala lösningarsamt integrering av hård- och mjukvarulösningar.

Samarbetande organisationer

  • Swedish Match (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • MVV information technology AB (Privat, Sweden)
  • IFS world (Privat, Sweden)
  • CMHammar (Privat, Sweden)
  • Göteborgs tekniska college (Akademisk, Sweden)
  • AXXOS Industrial Systems (Privat, Sweden)
  • Hash mobile (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-05-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-09

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 08 nov 2018.