Utveckling av en numerisk modell för optimering av öppningar, skärmar och absorbenter i delvis öppna rum kring bullerkällor

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

​Vi omges av bullerkällor så som motorer, hushållsapparater, värmepumpar och datorer. En vanlig åtgärd är att bygga ett hölje runt bullerkällan som delvis minskar det utstrålade ljudet. Typiska exempel är motorrummet i en bil eller höljet kring en värmepump. Dessa höljen måste ha relativt stora öppningar som medger kylning genom luftgenomströmning. Det rum som skapas av höljet innehåller ofta en komplicerad geometri med många tätpackade kablar, rör, objekt, skärmar och ljudabsorbenter. Det saknas idag en generell metod som kan användas för att optimera dess höljen med avseende på utstrålat ljud. Det leder till att nuvarande höljen ofta är dåligt utvecklade och långt från optimala.

Klassiska metoder (som finita element metoden) är inga realistiska alternativ för medel- och högfrekvensområdet, eftersom resultaten är hyperkänsliga för små variationer i geometri, ytegenskaper och temperatur. Därför har metoder som är baserade på rums-, frekvens-, och/eller ensemblemedelvärden av ljudenergivariabler utvecklats. Projektet kommer ge teori, metodik och en datormodell som är användbar för att studera ljudfält och ljudutstrålning. Datormodellen kan användas och för att optimera formgivning av öppningar, skärmar och absorbenter i höljen för att minska utstrålat ljud från bullerkällor.

 

 

 

Datormodellen som ska utvecklas kan ge bättre utformning av motorrummet
hos en personbil för att minska ljudutstrålningen till omgivningen.

 

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik i forskarguppen Vibroakustik.

Nyckelord: högfrekvensmetoder, ljudintensitet, numerisk modellering

Projektdeltagare
​Patrik Andersson
Chalmers styrkeområden

​Samhällsbyggnad

Transport

​Vetenskapsrådet 2 371 000 kr

Sidansvarig Publicerad: to 12 maj 2016.