Deltagandet i den 40:e AIVC konferensen

deltagandet i den 40:e AIVC-konferensen för att reflektera över tillämpning av osäkerhetsanalysmetoder i studier av passiv ventilation i byggnader.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 30 nov 2022.