Delprojekt 1 Digitala Stambanan

Projektet ska ta fram underlag för en omfattande satsning på digital infrastruktur och marknadsplattformar för svensk industri.


Resultatet av projektet är en konkretisering av aktiviteter som ska genomföras i det övergripande projektet samt forma konsortiet av deltagande företag och intressenter med deras respektive projektpartsgodkännande. En förväntad effekt är att svenska företag ska erhålla en väsentligt högre produktivitet (kundorderstyrd produktion, lot-size-one) och internationell konkurrenskraft. Digitala Stambanan ska möjliggöra svenska leverantörers uppkoppling mot den europeiska handelsplatsen (European Digital Single Market).


Projektet ska undersöka och utveckla digitala system för informationsflöden i värdekedjor i tillverkningsindustrin respektive processindustrin. Projektet bygger på värdekedjor inom Produktion2030 och PiiA. I Produktion2030 prövas befintliga IT-system för långa komplex leverantörskedjor, motsvarande utvecklingsarbete sker i PiiA. Flera olika värdekedjor kommer att undersökas.

Samarbetande organisationer

  • Teknikföretagen (Övriga, Sweden)
  • Blue Institute (Privat, Sweden)
  • Mälardalens högskola (Akademisk, Sweden)
  • SICS Swedish ICT AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.