Definiera och klassificera nya elektrifierade fordon för personmobilitet

Syftet med detta projekt är att bidra till förståelsen för hur digitaliseringens möjligheter kommer att förändra trafiksystem och bidra till ett hållbart samhälle. Detta projekt kommer att implementera en ny data-driven metod för att stödja infrastrukturutformning och föreskrifter för nya elektrifierade fordon (e-fordon) för personmobilitet.

I detta projekt kommer vi att mäta manövrerbarhet, stabilitet och komfort hos dessa nya e-fordon, genom att utnyttja loggutrustning och protokoll som vi redan har utvecklat, för att jämföra dessa fordons prestanda med traditionella cyklar och e-cyklar.

Data som kommer samlas in i detta projekt kan användas 1) till modellering för prognoser och kalkyler om hur nya e-fordon påverkar infrastruktur och säkerhet, 2) guida reglering av nya e-fordon, och 3) som ett styrmedel, för att guida e-fordonsutvecklingen.

Samarbetande organisationer

  • SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2019-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-09-01

Sidansvarig Publicerad: ti 28 apr 2020.