Datadriven hantering av produktionsstörningar (D3H)

Det viktigaste effektmålet med det datastyrda störningshanteringsprojektet är att digitalisera etablerade verktyg för störningshantering genom att göra dem datadrivna och därmed mer effektiva.

Önskade effekter inkluderar: minskad störningsfrekvens, ökad totalutrustningseffektivitet och bättre möjligheter till kostnadseffektiv automation.

Projektet kommer också att leda till en ökad automatisering av ingenjörsarbetet med att hantera störningar, vilket leder till snabbare och mer faktabaserade åtgärder. De största befintliga forskningsgapen är att verktygen huvudsakligen används för andra ändamål än hantering av produktionsstörningar, det finns ingen tidigare kartläggning av vilka effekterna av att använda verktygen för hantering av produktionsstörningar är.

Vidare är de idagsläget erfarenhetsbaserade snarare än datadrivna och det finns ingen direkt koppling mellan underhållsystem, datastandarder och kraven på störningshanteringdatan.De digitaliserade störningshanteringsverktygen kommer att implementras på sex företag och effekterna på olika störningsmönster kommer att mätas.

Projektet kommer också att utveckla förbättrade servicetjänster för internt bruk hos tillverkningsföretagen eller för att tillhandahållas som konsulttjänster. Dessutom kommer projektresultaten att spridas utanför konsortiet genom teknikworkshops och utvecklade digitaliserade inlärningsmoduler som används i massiva öppna online-kurser, så kallade MOOCs. Dessa moduler är avsedda att användas i universitetskurser, yrkesutbildning mm, och är avsedda att spridas genom lärplattformar, så som Civilingenjör 4.0.

För att säkerställa rätt kompetens omfattar konsortiet stora svenska forskningsinstitut och universitet tillsammans med tillverkningsföretag, små och medelstora företag och ett mjukvaruutvecklingsföretag. Ett tvärvetenskapligt team som kombinerar underhållserfarenheter och expertis inom datavetenskap.

Samarbetande organisationer

  • Pallco AB (Privat, Sweden)
  • Good solutions (Privat, Sweden)
  • Vibracoustic Forsheda AB (Privat, Sweden)
  • Nolato Plastteknik AB (Privat, Sweden)
  • Knauf Danogips (Privat, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • Uddeholms AB (Privat, Sweden)
  • Kopparbergs Bryggeri AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-04-27
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 26 feb 2019.