DREAMIT - Digital accesshantering i realtid för intermodala transporter

Målet med doktorandprojektet DREAMIT är att förbättra resurseffektivitet i intermodala transportsystem. Projektets syfte är att förbättra accesshantering genom tillämpning av digital informationsdelning och förbättrad interaktion mellan aktörer inom trafikslagen sjöfart, väg och järnväg.

Tidigare studier visar på stora brister i dagens accesshantering i bland annat hamnar och järnvägsterminaler där endast enstaka processer står i fokus. Ett systemperspektiv är därför viktigt som omfattar samtliga aktörer. Dessa omfattar terminaloperatörer, åkerier, tågoperatörer, speditörer, myndigheter mm.

Projektet bygger vidare på resultaten från det FFIfinansierade projektet REACH men tar ett större systemperspektiv. Problem som kommer att adresseras är att försöka (1) förbättra dagens bristfälliga accesshanteringen i hamnar/intermodala terminaler, (2) förbättra dagens bristfälliga interaktion och möjliggöra digital informationsdelning i realtid mellan ovan nämnda trafikslag.

Samarbetande organisationer

  • Vänerexpressen AB (Privat, Sweden)
  • Tjörns Bilservice AB (Privat, Sweden)
  • Consenso (Privat, Sweden)
  • Hisingens Truck AB (Privat, Sweden)
  • EVRY (Privat, Sweden)
  • APM Terminals Gothenburg AB (Privat, Sweden)
  • AB Lundby Åkeriet (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.